Les clàssiques

Les Clàssiques

Durant l’any, el CEG proposa una sèrie d’activitats que han esdevingut “clàssiques” de la nostra Entitat.

Aquestes poden ser caminades  o travesses les quals moltes superen la seva trentena edició. Entre elles podem trobar una varietat de dificultats que fan de les “clàssiques” tot un seguit de caminades on hi podem encabir perfils variats, diverses edats i condicions físiques. La majoria són de llarg recorregut, però hi ha algunes activitats més lúdiques que estan dirigides a un públic molt més ampli i assequibles a tothom, per tant, no requereixen una condició física determinada ni una gran experiència dins del món del muntanyisme.